« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » مـؤمنان را نسزد كه همگي بيرون روند (‌و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراكز علمي اسلامي بشوند)‌. بـايد كـه از هر قوم و قبيله‌اي‌، عدّه‌اي بروند (‌و در تـحصيل علوم ديني تلاش كنند) تا با تعليمات اسلامي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيلۀ خود برگشتند (‌به تعليم مـردمـان بـپردازنـد و ارشـادشان كنند و) آنـان را (‌از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا خودداري كنند

شرح متن الرحبیه | دروس صوتی 14 فروردين 1402
شرح متن الرحبیه

شرح متن الرحبیه

جلسه اول (مقدمه)moqadame-rahbye.m4a [حجم: 10,68 مگابايت] ( تعداد دانلود: 126)
شرح متن الرحبیه

جلسه دوم (اسباب و موانع میراث) asbab-v-mvana-meras.m4a [حجم: 12,16 مگابايت] ( تعداد دانلود: 84)
شرح متن الرحبیه

جلسه سوم (میراث بران از مردان) meras-bran-az-mrdan.m4a [حجم: 8,61 مگابايت] ( تعداد دانلود: 102)
شرح متن الرحبیه

جلسه چهارم (میراث بران از زنان) meras-bran-zn.m4a [حجم: 4,28 مگابايت] ( تعداد دانلود: 75)
شرح متن الرحبیه

جلسه پنجم (سهام مشخص شده در کتاب خدا) sham-mghdrh.m4a [حجم: 3,83 مگابايت] ( تعداد دانلود: 79)
شرح متن الرحبیه

درس ششم (صاحبان سهم یک دوم) sahban-nsf.m4a [حجم: 9,54 مگابايت] ( تعداد دانلود: 71)
شرح متن الرحبیه

درس هفتم (صاحبان سهم یک چهارم) shm-ek-chharm.m4a [حجم: 3,53 مگابايت] ( تعداد دانلود: 78)
شرح متن الرحبیه

درس هشتم (صاحبان سهم یک هشتم) sahban-shm-ek-hshtm.m4a [حجم: 2,36 مگابايت] ( تعداد دانلود: 81)
شرح متن الرحبیه

درس نهم (صاحبان سهم دو سوم) sahban-shm-dv-svm.m4a [حجم: 7,15 مگابايت] ( تعداد دانلود: 78)
شرح متن الرحبیه

درس نهم (صاحبان سهم یک سوم (قسمت اول)) shaban-shm-ek-svm-1.m4a [حجم: 8,07 مگابايت] ( تعداد دانلود: 97)
شرح متن الرحبیه

درس دهم (صاحبان سهم یک سوم (قسمت دوم)) sahban-shm-ek-svm-2.m4a [حجم: 8,88 مگابايت] ( تعداد دانلود: 78)
شرح متن الرحبیه

جلسه یازدهم (صاحبان سهم یک ششم (قسمت اول)) sahban-shm-ek-shshm1.m4a [حجم: 9,97 مگابايت] ( تعداد دانلود: 66)
شرح متن الرحبیه

جلسه دوازدهم (صاحبان سهم یک ششم (قسمت دوم)) sahban-sds-2.m4a [حجم: 10,03 مگابايت] ( تعداد دانلود: 73)
شرح متن الرحبیه

جلسه سیزدهم (صاحبان سهم یک ششم (قسمت سوم)) sds3.m4a [حجم: 5,73 مگابايت] ( تعداد دانلود: 69)
شرح متن الرحبیه

جلسه چهاردهم (جده ها) jdh-ha.m4a [حجم: 9,59 مگابايت] ( تعداد دانلود: 76)
شرح متن الرحبیه

جلسه پانزدهم (اتمام باب سدس) atmam-sds.m4a [حجم: 6,38 مگابايت] ( تعداد دانلود: 71)
شرح متن الرحبیه

جلسه شانزدهم (باب تعصیب) taseb.m4a [حجم: 11,53 مگابايت] ( تعداد دانلود: 77)
شرح متن الرحبیه

جلسه هفدهم (اتمام باب تعصیب) atmam-taseb.m4a [حجم: 10,46 مگابايت] ( تعداد دانلود: 75)
شرح متن الرحبیه

جلسه هجدهم (باب حجب بخش اول) hjb-ghsmt-avl.m4a [حجم: 10,86 مگابايت] ( تعداد دانلود: 77)
شرح متن الرحبیه

جلسه نوزدهم (باب حجب بخش دوم) hjb-ghsmt-dvm.m4a [حجم: 6,86 مگابايت] ( تعداد دانلود: 71)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیستم (باب مسأله مشترکه) msalh-mshtrkh.m4a [حجم: 7,13 مگابايت] ( تعداد دانلود: 100)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و یکم (باب جد و اخوه (قسمت اول) ) jd-v-akhvh.m4a [حجم: 10,3 مگابايت] ( تعداد دانلود: 75)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و دوم (باب جد و اخوه (قسمت دوم) ) jd-v-akhvh-ghsmt-dvm.m4a [حجم: 10,88 مگابايت] ( تعداد دانلود: 77)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و سوم (باب اکدریه) akdreh.m4a [حجم: 5,75 مگابايت] ( تعداد دانلود: 72)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و چهارم (باب حساب (قسمت اول)) hsab-1.m4a [حجم: 8,34 مگابايت] ( تعداد دانلود: 74)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و پنجم (باب حساب (قسمت دوم : اصول عول پذیر) bab-hsab2.m4a [حجم: 7,46 مگابايت] ( تعداد دانلود: 70)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و ششم (باب حساب (قسمت سوم : اصول عول نا پذیر) asvl-avl-napzer.m4a [حجم: 7,27 مگابايت] ( تعداد دانلود: 72)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و هفتم (باب سهام (انکسار در یک گروه) sham-2.m4a [حجم: 9,73 مگابايت] ( تعداد دانلود: 68)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و هشتم (باب سهام (انکسار در بیش از یک گروه) anksar-dr-besh-az-ek-grvh.m4a [حجم: 14,68 مگابايت] ( تعداد دانلود: 79)
شرح متن الرحبیه

جلسه بیست و نهم (باب مناسخه) دانلود بحث مناسخه
شرح متن الرحبیه

جلسه سی ام (باب خنثی مشکل) khnse-mshkl.m4a [حجم: 14,6 مگابايت] ( تعداد دانلود: 70)

جلسه سی و یکم (مفقود) mfghvd2.m4a [حجم: 9,14 مگابايت] ( تعداد دانلود: 70)

جلسه سی و دوم (حمل) meras-hml.m4a [حجم: 8,13 مگابايت] ( تعداد دانلود: 71)
شرح متن الرحبیه

جلسه سی و سوم (باب میراث غرقی و هدمی و حرقی) ghrghe-hrghe.m4a [حجم: 6,57 مگابايت] ( تعداد دانلود: 68)
شرح متن الرحبیه

جلسه سی و چهارم (خاتمه) khattmh.m4a [حجم: 2,82 مگابايت] ( تعداد دانلود: 76)

جلسه سی و پنجم (تتمه کتاب رحبیه باب رد و میراث ذوی الارحام ) rd-v-zve-alarham.m4a [حجم: 13,43 مگابايت] ( تعداد دانلود: 74)
بازديد:961| نظر(0)

نظرسنجی

عالي
خوب
متوسط
می پسندم


آمار بازدیدکنندگان
جستجو در سایت